Helse, miljø og sikkerhet

I Norge stilles det krav til merking av kjemiske produkter og regler for dette er utarbeidet av Miljødirektoratet. I tillegg til selve merkingen av produktene er det også krav om at sikkerhetsdatablad for produkter med kjemisk innhold skal være tilgjengelig for brukerne. Merking og informasjon i sikkerhetsdatablad skal bidra til riktig bruk, håndtering og avfallsbehandling.

Du kan søke de opp direkte via Ecoonline.no

Relekta AS
Østerdalsgaten 1J,
0658 OSLO
Tlf: 22 66 04 00
Faks: 22 66 04 01
E-post: post@relekta.no
Copyright 2017
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS