29-05-2013 - ROOF7 TETTER TAK OG LEKKE TAKRENNER

29-05-2013 | ROOF7 TETTER TAK OG LEKKE TAKRENNER


Det er en lang tradisjon i Norge å bruke takrenner av tre, spesielt på tømmerhus og hytter. Mange har opplevd taklekkasjer og lekke takrenner hvor det drypper fra skjøter. Utfordringen med lekkasjer er å stanse de før de gjør for stor skade. Roof7 er en god problemløser i slike tilfeller.


Roof7 er spesielt beregnet til å tette og fungerer utmerket som en fuge langs med hele takrenna. Ved påføring med fugepistol og en liten malerpensel for å glatte ut, gjøres jobben raskt og enkelt. Roof7 kan påføres på våte flater og enkelt stoppe lekkasjer i all slags vær. For større flater så dekker et spann på 1kg ca. 1m².

Roof7 tåler en forlengelse på 150% uten å sprekke, og den gode elastisiteten gjør den velegnet både til reparasjon og vedlikehold. Bruksområdene er mange; reparasjon av flate og hellende tak, taktetting, tetting av takrenner, takskjøter, piper, pipebeslag, skorsteiner, taksluk, kantbeslag, kanalgjennomføringer, nedløpsrør og til og med sprekker i trebåter. Vanntetting av fundamenter, vegger, renner, flate og hellende tak, kaldliming av bitumenbelegg, shingel og korrugerte plater, samt reparasjon av blybeslag.

For mer informasjon, kontakt:
Relekta v/
Hans Erik Lian
Telefon: 22 66 04 00
Epost: hans.lian@relekta.no 

 

Tilbake
Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS