Miljøorganisasjoner som vi samarbeider med

Når du klikker på logoene vil du komme til nettsiden til den gjeldende organisasjon.

ECOonline er en internettbasert infrastruktur for effektiv produksjon og distribusjon av sikkerhetsdatablader. Her vil man til enhver tid finne sikkerhetsdatablad på alle produktene  som krever slik dokumentasjon.

RENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. RENAS eies av Elektroforeningen (EFO) og Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.
 

Det er krav til merking av kjemiske produkter i Norge, og regler for dette er utarbeidet av Miljødirektoratet) tidligere KLIF (Klima- og forurensningsdirektoratet). I tillegg til selve merkingen av produktene er det også krav om at sikkerhetsdatablad for produkter med kjemisk innhold skal være tilgjengelig for brukerne. Merking og informasjon i sikkerhetsdatablad skal bidra til riktig bruk, håndtering og avfallsbehandling.
 
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Miljøfyrtårn hjelper virksomheter med å skape en miljøvennlig drift og en tydelig og dokumentert miljøprofil gjennom å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Relekta-Gruppen ble Miljøfyrtårn-bedrift i 2009 og har bl a fokus på tiltak for reduksjon av strøm- og papirforbruk, øke andel kildesortert avfall og økt andel miljøvennlige innkjøp.
 
 
Grønt Punkt (tidligere Materialretur) håndterer emballasje-vederlaget for materialselskapene som er godkjent av Miljøverndepartementet for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje iht emballasjedirektivet til EU fra 1994. Relekta-Gruppen er med i ordningen til Grønt Punkt.

 

 

Mattilsynet - Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler har et regelverk for blant annet matproduksjon og produksjon av produkter som benyttes for innpakning av matvarer. Dette regelverket medfører at det stilles krav til smøremidler som benyttes av mange norske produksjonsbedrifter i dag.

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS