Bruk akryl for skjule skjøter i lister

Når skjøtene mellom lister ikke er perfekt (noe de oftest ikke er) så er det lurt å bruke en akryl for å få sømløse overganger.

Det er ikke lett å legge lister uten at skjøtene syns. Bruk derfor en elastisk fugemasse, som akryl, for å tette skjøtene. Akrylen vil tilpasse seg treet bevegleser og opprettholde en fin og sømløs skjøt.
I tillegg herder akryl fort, og noen, som Relekta sin 101 Akryl kan overmales etter bare 20 minutter.

Tilbake
Copyright 2022
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS