Relekta 101 består av en serie kvalitetsprodukter

Relekta 101-linjen er universale kvalitetsprodukter for vedlikehold og reparasjon med det lille ekstra. Lim, fug og kjemi til bygg og hjem, tilpasset nordiske forhold. Produktene i Relekta 101-linjen supplerer våre anerkjente Tec7-produkter. 101-produktene markedsføres i Norge og Sverige av Relekta AS og distribueres gjennom byggevare-, trelast-, jernvare- og fargehandlere over hele landet til profesjonelle håndverkere og «gjør-det-selv»-personer. Produktene er flerbruksprodukter av høy kvalitet, samtidig som de er svært universale og dekker mange bruksområder innen reparasjon og vedlikehold. Produktkvaliteten bekreftes gjennom 5 forskjellige garantier og forsikringer.

Relekta har valgt å satse på produkter av høy kvalitet og med flere bruksområder fordi dette gir brukerne:

  • Enklere vedlikehold/reparasjon
  • Mindre lagerhold og lavere kostnader
  • Optimal utnyttelse av produkter med flere bruksområder
  • Best kontroll på vedlikehold med funksjonelle og langtvirkende produkter

 

Produkter 101-serien:

Bilde av 101 Patron Kit

101 Patron Kit Varenr: T599655

Enklere fuging og liming

  • Vinkeldyse, patronpropp og forlenger
  • Forenkler fuging på trange og vanskelige områder
  • Propp tetter patronen og forhindrer uttørking av masse

101 PATRON KIT består av fugedyse, patronpropp og forlenger som passer til alle standard plast fuge- og limpatroner. Disse hjelpemidlene forenkler tilgangen til vanskelige områder og gjør dermed både fuging og liming mye enklere. Patronproppen gir en enkel forsegling av patroner slik at massen ikke tørker/herder mellom bruk. Fugedysen som er 360° dreibar gjør det enkelt å komme til vanskelige fugeområder. Forlengeren gjør fuging og liming enklere på trange plasser, og flere forlengere kan skjøtes sammen for ønsket lengde.

Fugedyse:
360° fugedyse som gjør det enkelt å komme til vanskelige fugeområder.

Patronpropp:
Til enkel forsegling av patroner mellom bruk. Forhindrer uttørking av masse.

Forlenger:
Forlenger patrontuppen for enklere fuging/liming på trange plasser. Flere forlengere kan skjøtes sammen for ønsket lengde.

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS