BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd. 

Relekta har flere produkter som tilfredstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR:

Bilde av 101 Brannakryl

101 Brannakryl Varenr: T599628, T599629

Fugemasse for branntetting

  • FIRE RESEARCH-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer
  • Opptil 4 timers brannmotstand (EI 240)
  • Høy lydisoleringsevne (62 dB)
  • Tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR
  • Enkel å påføre og få en fin overflate
  • Permanent fleksibel opptil 12,5 %
  • Varmeekspanderende ved +180 °C

101 BRANNAKRYL er en fugemasse som forhindrer spredning av ild og røyk gjennom fuger og åpninger. Den er testet og godkjent av FIRE RESEARCH for å gi en varig og robust branntetting ved å forhindre gjennombrenning i opptil 4 timer (EI 240), i tillegg til at den ekspanderer når den utsettes for varme (ved ca. +180 °C) og tetter da hull og gjennomføringer hvor isolasjon rundt kabler eller plastrør brenner opp. 101 BRANNAKRYL er permanent fleksibel (12,5 %), har høy lydisoleringsevne (62 db), brannklassifisering EI 30 → EI 240 og tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM NOR. Den er enkel å påføre for å få en fin overflate, herder raskt (klebefri innen 60 minutter), er overmalbar og hefter til de fleste overflater.

Bruksområder
101 BRANNAKRYL kan brukes som fugemasse i overganger tak/vegg/gulv for å oppnå brannklassifisering helt opp til EI 240. Den egner seg godt sammen med materialer som gipsplater, isolasjonsplater, mur/betong, tre, glass, teglstein, stål, PVS, m.m. Den er også ideell for å tette hulrommet rundt kabelgjennomføringer. 101 BRANNAKRYL ekspanderer når varmen overskrider +180 °C slik at den fyller igjen hulrommet som oppstår når plastrør eller kabelisolasjon brenner opp. Dette sikrer at ild og røyk ikke sprer seg fra rom til rom innen angitte brannklasse. Merk at det er de øvrige materialene (vegg/gulv/tak) som angir hvilken brannklasse branncellen har. 101 BRANNAKRYL kan også brukes som støydempende fugemasse da den har svært høy lydisoleringsevne, samt som vanlig akryl/fugemasse i miljøer som har strenge krav til inneklima, ref. BREEAM NOR.

FIRE RESEARCH-godkjent RISEFR 030-0281

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS