Generelt

Relekta er opptatt av god behandling av våre kunder, medarbeidere, jobbkandidater, sponsorater og leverandører. Vi behandler derfor personopplysninger i tråd med gjeldene lovverk om personvern.

Relekta, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger personer har krav på når det samles inn opplysninger direkte fra dem, eller indirekte via nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

HR-sjef i Relekta er faglig ansvarlig for personvern i bedriften og kontaktperson for alle henvendelser som omhandler personvern.

Dine rettigheter

Når det gjelder hvordan Relekta bruker eventuelle av dine personopplysninger, har du følgende rettigheter i henhold til gjeldene lovverk om personvern:

 1. Rett til aktivt samtykke: der hvor det legitime behandlingsgrunnlaget er ditt samtykke, så skal det være eksplisitt og kreve en bekreftende handling fra sin side. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake.
 2. Rett til tilgang: du skal få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg hvis du ber om det. Du har også krav på å få utlevert kopi av opplysningene som er registrert.
 3. Rett til å opplysninger slettet: du skal få dine opplysninger slettet hvis du trekker tilbake samtykket og det ikke finnes annet rettslig behandlingsgrunnlag.
 4. Rett til å overføre data: du skal få overført personopplysninger du har gitt oss til en annen databehandler hvis du ber om det.
 5. Rett til å bli informert om formål: du skal bli informert om hvorfor vi innhenter opplysningene – hva de brukes til.
 6. Rett til å korrigere informasjon: du har rett til å få korrigert personopplysninger som er feil eller unøyaktige.
 7. Rett til begrenset behandling: kan bestemme at dine personlige opplysninger kun brukes til et eller flere avgrensede formål.
 8. Rett til å nekte behandling: du kan nekte bruk av dine personlige opplysninger overhodet.
 9. Rett til å bli varslet: i tilfelle dine personlige opplysninger skulle komme på avveie som en følge av lovbrudd, feil eller på andre måter, og det er grunn til å tro at det kan bli misbrukt, så skal du varsles om dette.

Kontakt Personvernansvarlig i Relekta ved begjæringer samt øvrige spørsmål som gjelder behandling av personopplysninger ved å sende en epost til: personvern@relekta.no

Det kan være vi trenger å verifisere din identitet (at du er den du utgir deg for). I tilfelle du ber om kopi av opplysninger som er registrert om deg, vil disse kun bli sendt med vanlig post til adressen som er registrert på deg i folkeregisteret – for å unngå at informasjonen faller i feil hender.

I tilfelle vi ikke finner å kunne etterkomme din anmodning vil vi underrette deg om årsaken til det.

Spesielt i forhold til aktuelle målgrupper

Personvernerklæringen inneholder følgende deler for aktuelle målgrupper:

 1. Personvernerklæring for kandidater til ledige stillinger
 2. Personvernerklæring for medarbeidere i Relekta
 3. Personvernerklæring for kunder
 4. Personvernerklæring for andre relasjoner, slik som sponsorater og leverandører
 5. Personvernerklæring for besøkende til og brukere av våre nettsteder
Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS