Miljø- og samfunnsansvar 


Relekta-Gruppen tar hensyn til natur og miljø og respekterer balansen mellom salg av industrielle forbruksprodukter og miljøet. Relekta-Gruppen er sertifisert etter ISO14001 og ISO 45001 standarden, er godkjent Miljøfyrtårnbedrift samt arbeider med ordninger som RENAS, Grønt Punkt og Svanemerket. 

Vår eier, Indutrade 

Indutrade har signert avtale med UN's Global Compact sustainability initiative (UNGC), som fungerer som rammen for bærekraftarbeidet vårt. På den måten forplikter vi oss til å jobbe med Global Compacts ti prinsipper for bærekraftig utvikling på de fire områdene menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon. 

Miljøtilpassede produkter 

Relekta markedsfører mange miljøvennlige produkter deriblant Lanopro (lanolinbasert olje), næringsmiddelgodkjente fett og oljer og Relekta Mist rensesystem for bilens ventilasjonsanlegg og kupé. Et miljøtilpasset produkt må tilfredsstille ett eller flere av følgende kriterier: 

 • Nedbrytbar i naturen 
 • Næringsmiddelgodkjent 
 • Løsemiddelfritt 
 • Laget av vannbaserte kjemikalier 
   

Miljøfyrtårn 

Krav til bedrifter som sertifiseres i henhold til Miljøfyrtårn-ordningen er svært konkrete. Relekta-Gruppens erfaring i forbindelse med Miljøfyrtårn-sertifiseringen har vært svært positive, da det har medført økt miljøbevissthet blant medarbeiderne, et bidrag til en ytterligere positiv miljøpåvirkning og økonomiske besparelser.   

RENAS 

Alle produsenter og importører av elektriske og elektroniske produkter skal være medlem av et godkjent returselskap. Vi er medlem av RENAS som er en ideell organisasjon som administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for elektrisk og elektronisk avfall. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften. 

Grønt Punkt 

Relekta-Gruppen er medlem i ordningen til Grønt Punkt. Relekta-Gruppen oppfordrer alle sine kunder og leverandører til å melde seg inn i ordningen, samt ha et bevisst forhold til kildesortering. 

Svanemerket 

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet for å gi forbrukerne troverdig og helhetlig informasjon i kjøpsøyeblikket. For å kunne få Svanemerket, må hele produktets livssyklus være så miljøtilpasset som mulig, hele veien fra råvare – til produksjon – via bruk – til avfallshåndtering. Relekta AS har Svanemerket produkt og en del Svanelistede produkter.  

Miljø, helse- og sikkerhetspolitikk 

Relekta har som mål å drive på en ressursbesparende måte med fokus på å forbedre miljøprestasjoner samt ivareta helse og sikkerhet for interne og eksterne interesseparter. For miljø betyr dette at vi har oversikt over våre miljøaspekter og gjennomfører hensiktsmessige tiltak der det er behov, samt at vi tenker livsløpsammenheng for aktuelle produkter. Det vil si at vi søker å redusere import av skadelige stoffer, fokuserer på produkter med lang holdbarhet, tar hensyn til utslipp under transport gjennom store bestillinger og oppfordrer til miljøvennlig avhending og resirkulering.  

Helse og sikkerhet 

Vi søker å være en skadefri bedrift gjennom aktivt å finne årsaker og mulige årsaker til ulykker og nesten ulykker, og oppfordrer alle medarbeidere til å rapportere hendelser. Vi har tiltak for å ytterligere øke trivsel og gode arbeidsforhold ved bl.a.; årlige medarbeider- og oppfølgingssamtaler, klimaundersøkelse, personalgoder, tiltak for egenutvikling og en åpen dialogform. Vi ønsker å redusere sykefravær gjennom bl.a. ergonomi, trivselstiltak og bonusordninger. 

 

Vårt samfunnsansvar 

Relekta… 

 • …har som mål å drive en virksomhet som opptrer i tråd med samfunnets forventninger, og som bidrar til en bærekraftig utvikling til fordel for kommende generasjoner 
 • …kommuniserer sitt samfunnsansvar gjennom åpen og tett dialog med interessenter 
 • …bruker ISO 26000 - standard for samfunnsansvar som veileder 
 • …markedsfører og selger produkter som bidrar til forlenget bruk av maskiner og utstyr (reparasjons- og vedlikeholds produkter) 
 • …fremmer bruk av miljøvennlige produkter gjennom eget miljømerke «Miljøforetrukket produkt» 
 • …bidrar med støtte til Kreftforeningen, Redningsselskapet og stiftelsen Norsk luftambulanse 
 • …kommuniserer miljøsatsing og miljøregnskap gjennom årlige miljørapporter 

 

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS