Svanemerket er et nordisk miljømerke som vurderer hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Kriteriene er strenge og alt fra råvarefasen til produksjon, bruksfasen og gjenbruksfasen er vurdert. Det er dette helhetsperspektivet som skiller Svanemerket mest fra mange andre miljømerker.

Svanelistede produkter er byggevareprodukter som ikke innehar Svanemerket, men kan likevel benyttes i Svanemerkede bygninger da de tilfredsstiller miljøkravene til Nordic EcoLabel. Disse er da «listet» i databasen til Nordic EcoLabel.

Last ned egen oversikt her

Bilde av 101 Akryl Fug

101 Akryl Fug Varenr: T599710

Helårs malerfug

  • Raskt overmalbar
  • 10 % elastisk
  • UV-bestandig
  • God heft til de fleste materialer
  • Gir glatt og fin overflate

101 AKRYL FUG er en malerfug for både innen- og utendørs bruk, som har god heft til de fleste bygningsmaterialer. Den tåler å fryse ned til -15 °C i patron opptil 3 ganger, uten å miste egenskaper. 101 AKRYL FUG er lett å glatte til en jevn og fin overflate, og kan overmales etter ca. 20 minutter (ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet (test alltid malingen først). Etter herding er den UV-bestandig og tåler materialbevegelser opptil 10 %.


Bruksanvisning
Anvendes på tørt, rent og fettfritt underlag. Bruk MULTICLEAN eller HP CLEAN for rengjøring/avfetting (evt. TEC7 CLEANER ved petroleumsbasert forurensing). Skyll av etter rengjøring/avfetting for å unngå såperester. Anvendes kun til fuger med maks 10 % bevegelse. Bruk, om nødvendig, en bunnfyllingslist før påføring av fugemasse. Fuge- eller natetape kan også brukes. Om nødvendig, bruk maskeringstape på begge sider av området som skal fuges for å få en rett og jevn kant på fugen. 101 AKRYL FUG påføres mellom +5 °C og +30 °C. 101 AKRYL FUG patron brukes sammen med en fugepistol, f.eks. TEC GUN eller 101 GUN.

Skjær av patrontuppen like ovenfor gjengene og skru fast dysen. Kutt eventuelt dysen slik at åpningen (diameteren) kun er litt smalere enn bredden på den planlagte fugen. Vi anbefaler skråkutt (ca. 45°) som gjør det lettere å påføre en pen fuge. Fugemassen påføres i ca. 45° vinkel, med dysetuppen flatt ned mot overflaten, så fugemassen kommer ut litt flatere enn bred. Påfør fugemasse i hele lengder i én bevegelse for å unngå skjøter samt få en jevn overflate. For å glatte og komprimere fugen anbefaler vi rent vann. Spray litt vann på egnet fugeverktøy (f.eks. 101 FUGEGLATTER) og før dette forsiktig over våt fug slik at fugemassen fyller ut og fester godt ut i kantene. Fjern eventuell maskeringstape før fugemassen blir skinntørr og gjenta fugeglattingen forsiktig for å jevne ut eventuelle kanter etter tapen.

Skinntørr og overmalbar etter ca. 20-30 minutter. 101 AKRYL FUG kan overmales etter ca. 20 minutter (ved ca. 23 °C og 50 % luftfuktighet) med de fleste malinger på markedet (test alltid malingen først). Uherdet masse fjernes med vann. Herdet masse kan fjernes mekanisk. Tips: Ved førstegangs bruk av fugepistol råder vi til å bli kjent med både den og fugemassen for å sikre optimalt resultat. Legg ut en 20-30 cm lang streng av fugemassen på f.eks. et stykke papir for å bli kjent med kraften som er nødvendig for å klemme ut massen jevnt, og i hvilket tempo fugemassen skal legges. Vi anbefaler TEC GUN til fuging fordi den er sterk, solid og velbalansert, samt har utveksling 18:1 som gjør at man enkelt og med mindre kraft kan få en jevn og fin fug.

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS