Svanemerket er et nordisk miljømerke som vurderer hele livssyklusen til et produkt og alle relevante miljøproblemer som kan oppstå underveis. Kriteriene er strenge og alt fra råvarefasen til produksjon, bruksfasen og gjenbruksfasen er vurdert. Det er dette helhetsperspektivet som skiller Svanemerket mest fra mange andre miljømerker.

Svanelistede produkter er byggevareprodukter som ikke innehar Svanemerket, men kan likevel benyttes i Svanemerkede bygninger da de tilfredsstiller miljøkravene til Nordic EcoLabel. Disse er da «listet» i databasen til Nordic EcoLabel.

Last ned egen oversikt her

Bilde av X-Seal

X-Seal Varenr: T528009

Fullsertifisert elastisk fugemasse

  • Egnet for bevegelsesfuger, opptil 20 %
  • Sterk heft til de fleste materialer, også fuktige
  • Enkel å bruke, gir en pen og glatt overflatefinish
  • Kan raskt overmales
  • Fullsertifisert for bruk både i våtrom, på fasader og glass, samt arealer med gangtrafikk
  • Har den høyeste klassifisering for motstand mot sopp, samt god kjemisk motstand
  • Næringsmiddelgodkjent og tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR

X-SEAL er en universal MS Polymer-basert fugemasse som kan brukes til både fuging og liming. Den kan brukes i fuktige omgivelser, også i våtrom, hefter til de fleste bygningsmaterialer, herder raskt og blir permanent fleksibel med en elastisitet på hele 20 %. Elastisiteten er ideell når fugemassen er utsatt for bevegelser, som f.eks. rundt dører og vinduer eller i områder med store temperatursvingninger. Limstyrken på 16 kg/cm² sikrer ikke bare X-SEAL fra å løsne fra flatene ved bevegelser, men at den også kan brukes som sterkt monteringslim.
X-SEAL er fullsertifisert for bruk både i våtrom, på fasader og på glass, samt arealer som er utsatt for mekanisk påkjenning (gangtrafikk). Den får en estetisk fin overflate og kan brukes både inn og ute. Den har den høyeste klassifiseringen for motstandsdyktighet mot framvekst av sopp, noe vanligvis oppstår i fuktige omgivelser, som f.eks. baderom. Høy UV-bestandighet gjør den trygg å bruke utendørs uten å forringe form eller farge. X-SEAL kan males over med vannbasert maling så snart den har dannet en hinne på overflaten, noe som skjer etter ca. 20 minutter. Vær varsom om at en pensel med stiv kost kan deformere overflaten på fugemassen. Oljebasert maling bør vente til fugemassen er fullherdet, ca. 7 dager. Næringsmiddelgodkjent og tilfredsstiller emisjonskravene til BREEAM-NOR, og inneholder verken ftalater, isocyanater eller skadelig løsemidler.

Bruksområder
X-SEAL kan brukes for tetting og estetiske fuger i alle rom i huset, inkludert på kjøkkenbenken og i våtrom, som dusj, bad og toalett. Den kan også brukes utendørs, på fasade og på glass, selv om overflatene er fuktige. Brukes der hvor det er strenge krav til høy elastisitet, blant annet på bevegelsesfuger rundt dører og vinduer eller andre streder hvor konstruksjonen utsettes for vibrasjoner eller bevegelser. Den hefter til de fleste materialer, og kan i mange tilfeller erstatte bruk av akryl, silikon og monteringslim

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS