GT7

Innholder GT7 løsemidler?
Nei, GT7 er løsemiddelfri, oppbyggingen av GT7 er petroleums basert.

Kan man bruke GT7 som rustløser?
Ja, det kan man. GT7 erstatter også 12 forskjellige andre produkter i en og samme boks og kan brukes som: rustløser, teflon spray, white grease, remfett, silikonsmøremiddel, karosseri og asfaltrens, rens av batteripoler, til smøring av luftverktøy, dekkmonteringsolje, lett skjæreolje, gummi og vinylfornyer, samt smørende penetrerende oljer.

Kan man bruke GT7 på elektronikk?
Ja, det kan man.

Kan man bruke GT7 som rensemiddel?
Ja, GT7 kan brukes til fjerning av olje, fett og tjære.

Kan man bruke GT7 boksen opp ned?
Ja, boksen kan brukes i alle retninger (360°).

Blander GT7 seg med vann?
Nei, GT7 blander seg ikke med vann, den er fuktfordrivende. GT7 vil legge seg som en hinne på toppen.

Hvordan er GT7 som et smøremiddel?
GT7 fungerer meget godt som smøremiddel. Mange tilsvarende produkter er løsemiddelbaserte og fordamper da etter kort tid, mens GT7 fordamper ikke da den er petroleumsbasert. GT7 er også fuktfordrivende, og det gjør at GT7 gir en meget god, smørende langtids-effekt.

Kan jeg bruke GT7 på luftverktøy?
GT7 kan trygt brukes på luftverktøy. Den er ikke aggressiv på gummi og vil derfor smøre O-ringene og ikke ødelegge dem.

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS