Kvalitet

Relekta gjør reparasjon og vedlikehold enklere, mer miljøvennlig og mer lønnsomt.

For Relekta betyr kvalitet at alle kunder får personlig oppfølging av kvalifiserte medarbeidere, rask levering, og mer enn den service som til enhver tid er forventet. Vi skal være kundens førstevalg gjennom kvalitet, kompetanse og personlig service.

Relekta skal være i forkant med ny teknologi i driftssammenheng og tilrettelegge for kontinuerlig personlig kompetansehevning. Relekta velger de beste kvalitetsleverandører med en produktutvikling som skal ligge foran markedets stadig høyere krav. For å sikre dette har våre produkter en kvalitet som gjør at de levers med 5 forskjellige garantier og forsikringer (link)

Relekta er sertifisert av Kiwa iht standardene ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Dette sikrer kvaliteten til gode for kunder, medarbeidere og andre interessenter.

 

Sertifiseringer 


ISO 9001 - Kvalitet
Relekta-Gruppen ble sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 9001 standarden 05.02.1996. Dette kom som en naturlig følge av arbeidet med kvalitetssikring gjennom flere år. Sertifiseringen har bidratt til en positiv utvikling organisasjonsmessig og resultatsmessig gjennom sine krav bl.a. til forbedring og kundefokus.
Sertifikatet

ISO 14001 - Miljø
Relekta-Gruppen ble som første handelsbedrift i Norge sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til ISO 14001 den 02.01.2001. Målet med sertifiseringen var å sette ytre miljø på agendaen, vise at vi tar miljø på alvor, og være et forbilde for bedrifter i vår bransje.
Sertifikatet

ISO 45001 - Helse og sikkerhet
Standarden setter fokus på, og stiller krav innen, helse og sikkerhet, med andre ord det indre miljø i bedriften. Standarden ivaretar, og utfyller ytterligere, alle krav i Internkontrollforskriften, samt har fokus på og krav til bl.a. risikoanalyse. ISO 45001 er bygd opp på samme måte som ISO 14001 og er på mange måter en naturlig forlengelse av denne.
Sertifikatet

Miljøfyrtårn
Krav til bedrifter som sertifiseres i henhold til Miljøfyrtårn ordningen er svært konkrete. Relekta-Gruppens erfaring i forbindelse med Miljøfyrtårn-sertifiseringen har vært svært positive, da det har medført økt miljøbevissthet blandt medarbeiderne, et bidrag til en ytterligere positiv miljøpåvirkning og økonomiske besparelser. Rapport er tilgjengelig på forespørsel.
Sertifikatet

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS