Helse, miljø og sikkerhet

I Norge stilles det krav til merking av kjemiske produkter og regler for dette er utarbeidet av Miljødirektoratet. I tillegg til selve merkingen av produktene er det også krav om at sikkerhetsdatablad for produkter med kjemisk innhold skal være tilgjengelig for brukerne. Merking og informasjon i sikkerhetsdatablad skal bidra til riktig bruk, håndtering og avfallsbehandling.

Du kan søke de opp direkte via Ecoonline.no

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS