Klikk på en brukerveiledning for å åpne den. 
Trykk her for å åpne en oversikt over hva som hefter til hva, og hvilken fugemasse/lim som passer til materialet.

Løsne materialer som er limt/fuget med Tec7

Nating av skipsdekk

Overmaling av MS Polymer

Tec7 til radontetting

Unngå sopp og bakterier på fuger i våtrom

Utskifting av sanitærfuger

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS