Kan TEC7 brukes på campingvogner?
Ja, på de aller fleste stedene på en campingvogn er TEC7 meget godt egnet, bortsett fra de fleksible skjøtene langs overgang tak/sidevegger, samt takluker mot tak - der skal det brukes Butylbasert tettemiddel. Som nødreparasjon på disse stedene er imidlertid også TEC7 egnet.

Kan TEC7 brukes under vann?
Ja. Men bare til raske reparasjoner. Tec7 fullherder kun i luft, og vil svekkes raskere under vann enn over. Vi anbefaler ikke Tec7 for permanente installasjoner under vann, hvor store deler av overflaten til Tec7 er eksponert.

Er TEC7 lufttett?
Ja. Lufttettheten er testet og dokumentert av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Se også svar vedrørende Radon.

Radon: Kan TEC7 brukes i forbindelse med Radontetting?
Tec7 er velegnet som tetting mot radongass i sprekker, hull, støpeskjøter og rørgjennomføringer der det kan trenge inn radonholdige luftstrømmer fra grunnen. Tec7 er derfor spesielt velegnet til å redusere radonkonsentrasjonen i eksisterende bygninger. Testen av Tec7’s radonmotstand som er utført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, viser at Tec7 har en radonmotstand som er lik en rekke radonmembraner godkjent av norske Sintef. Sintef har svært strenge krav til slike produkter. Det viktigste er imidlertid at Tec7 stopper strømning av luft fra grunnen.

Radon: Kan Tec7 brukes sammen Radonmembraner?
Tec7 fester ikke til Polyeten og lignende materialer. Mange radonmembraner er laget av Polyeten. Dette betyr at Tec7 ikke kan brukes sammen med dette materialet. Før bruk av Tec7 på membraner av andre materialer, må fagfolk alltid gjøre tester og vurdere kompatibilitet.

Vil TEC7 kunne etterlate skjolder på naturstein?
TEC7 etterlater verken skjolder eller flekker på naturstein. marmor skifer, granitt osv.

Hvor lang herdetid har TEC7?
I romtemperatur (+23°C ) og ved luftfuktighet på 50 %, er herdetiden 24 timer for fuger på 6 mm. Deretter beregnes 1 mm pr døgn. Dvs. at ved 8 mm tykkelse er Tec7 gjennomherdet etter 72 timer. Lavere temperatur vil gi økt herdetid.
Tec7 herder ikke under 5 grader. Og ned mot 5 grader herder den svært tregt. Tørr luft forsinker også herdingen. Der det er praktisk vil en bøtte med varmt vann i nærheten av der det er limt kunne fremskynde herdingen.

Er TEC7 overmalbar?
Ja. Vannbasert maling/lakk anbefales brukt. Skal man bruke alkydbasert (oljebasert) maling/lakk bør man vente 3-5 dager før overmaling. Se egen brukerveiledning om overmaling på www.tec7.no.

Hvor høy temperatur tåler TEC7?
TEC7 tåler +90°C (+155°C max. 30 min.).

Kan TEC7 brukes til nating?
Ja TEC7 er glimrende til nating. Men anbefales ikke på steder som utsettes for stor bevegelse og ytre påvirkning som f.eks båtdekk. Se for øvrig egen beskrivelse for fuging av tregulv på produktsiden TEC7

Kan TEC7 brukes til nating av skipsdekk?
Skipsdekk er utsatt for store belastninger og det anbefales at nating, særlig av større områder, gjøres av fagfolk. Det finnes flere sorter dekksplank hvorav teak er det mest brukte. (Teak er et fett treslag som natemasse i utgangspunktet hefter dårlig på.)  Bredde og tykkelse på dekksplanken varierer, likeså fugebredden. TEC7 er ingen dedikert natemasse, men kan allikevel vanligvis brukes til nating der man klarer seg med en fleksibilitet på 12,5 %. Forarbeidet må gjøres grundig blant annet ved at sidene grunnes, og at det legges natetape i bunn. Relekta AS anbefaler ingen konkrete metoder og fraskriver seg alt ansvar i forbindelse med reklamasjoner eller feil som kan oppstå ved nating av skipsdekk. Dersom man velger å nate et skipsdekk med TEC7, må en gjøre det på eget ansvar. Man må selv vurdere behovet for å involvere fagfolk og gjøre nødvendige tester på forhånd.

Kan TEC7 brukes til å tette trebåter under vannlinjen?
Nei, ROOF er det ideelle produktet for dette da det forblir mykt. Overskytende masse presses ut ved trutning. Bunnstoff kan males på.

Kan TEC7 brukes til å lime mot bly?
Ja, som en av få fugemasser fester TEC7 på bly.

Kan TEC7 ødelegge sølvbelegget på speil ved liming?
Nei.

Kan TEC7 brukes til å lime takstein?
Ja. Tips! Hvis du skal skjære gradrenner; lim sammen to og to stein sideveis og skjær de neste dag. Da unngår du at småbiter ramler av under snøfall eller annen belastning.

Kan jeg bruke TEC7 rundt sluk på badet og rundt rørgjennomføringer?
TEC7 fester ikke på Polypropylen eller Polyetylen plastdeler. Dette er vanlige vannrør og sluk (svarte) som ingen fugemasser fester på. TEC7 fester på PVC-deler (Roof7 kan brukes til å tette nedi sluk).

Må jeg fjerne gammel masse før jeg legger på TEC7?
Ingen fugemasser fester på gammel silicon, så denne må fjernes. All annen løs masse anbefales fjernet før ny fuge legges, men TEC7 vil feste til gammel MS-polymer og akryl så lenge det ikke ligger igjen såperester eller annen form for forurensning.

Hvordan fjernes gammel TEC7?
TEC7 fjernes med en kniv/skrape. Den kan også mykes opp med varmepistol så den blir lettere å fjerne.

Kan TEC7 lime tre eller andre materialer mot betong?
Ja, bare husk å fjerne støv i eventuelle porer i betongen. Spray gjerne vann på betongen for å binde støvet. TEC7 limer godt på fuktige overflater.

Er hvit TEC7 fargeekte?
Hvit TEC7 kan gulne dersom den ikke får nok UV-stråler under herdningen. De andre fargevariantene holder meget godt på fargen.
Les mer under ’Kan hvit TEC7 gulne?’.

Kan hvit TEC7 gulne?
TEC7 som påføres i rom med for lite UV stråler, kan i enkelte tilfeller gulne. Utendørs og i lyse rom vil dette ikke skje.
TIPS: for å unngå gulning, la godt med lys stå på i rommet det første døgnet.
Ved bruk av Jotun Lady oljemaling kan det forekomme skjolder/misfarging. Dette løses ved å bruke primer først.

Jeg skulle lime en benkeplate med TEC7, men den ville ikke sitte. Hva har skjedd?
Platen eller flaten den skal limes mot er ikke ren, fettfri, eller sagspon ikke fjernet.

Kan en tom TEC7 patron resirkuleres?
Ja, en tom TEC7 patron kan resirkuleres.

Leder TEC7 strøm?
Nei, TEC7 leder ikke strøm.

Hva betyr MS i begrepet MS-polymer?
MS står for Modified Silan.

Hvor stor høyde/bredde må en fug av Tec7 ha for å hindre at lukt slipper ut mellom sanitærelementer?
Ved bruk av Tec7 til tetting av mellom sanitære elementer anbefales en bredde og høyde på 10-15 millimeter for å hindre at lukt slipper gjennom.

RAL-fargekode, finnes det på Tec7?
Ja. Det er trykket på patronen.

Copyright 2023
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS