101 Mineralull

 

Hvorfor bruker vi bakdytt?
Bakdytt i form av mineralull, steinull, mineralfiber eller brukes i hovedsak for å begrense forbruket av brannakryl. Det er også lettere å forsikre seg om at man bruker riktig mengde branntetting i forhold til brannklasse, ved bruk av bakdytt.